Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

WÓJT  GMINY  TUŁOWICE  OGŁASZA
o  przystąpieniu do sporządzenia:

 

                                                                         
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717  ze zmianami)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Tułowicach następujących uchwał:


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Tułowicach, 49-130 Tułowice, ul. Szkolna 1 w terminie do dnia  22  lutego 2012r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Wójt Gminy Tułowice

Wiesław  Plewa

Wersja XML