Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania i opinie 2016


PDFUchwała RIO nr 434/2015 z dnia 10.12.2015 r.pdf

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tułowice na lata 2016-2019


PDFUchwała RIO nr 433/2015 z dnia 10.12.2015 r.pdf

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2016 r.


I kwartał:

PDFSprawozdanie Rb-N.pdf

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFSprawozdanie Rb-NDS.pdf

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFSprawozdanie Rb-Z.pdf

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


PDFSprawozdanie Rb-27S.pdf

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFSprawozdanie Rb-28S.pdf

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


II kwartał:

PDFRb-27s.pdf

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


PDFRb-28s.pdf

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


III kwartał:

PDFRb-27s.pdf

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


PDFRb-28s.pdf

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


IV kwartał:

PDFRb-27s.pdf

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


PDFRb-28s.pdf

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-PDP.pdf

sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych


PDFRb-ST.pdf

sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-UZ.pdf

sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych


PDFRb-Z.pdf

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


Wersja XML