• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prognoza i plan zagospodarowania


PDFKarta informacyjna IB/1/2017.pdf

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110lkV GPZ Hajduki-GPZ Tułowice na obszarze Gminy Tułowice oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego


PDFOgłoszenie Wójta Gminy Tułowice z dnia 13.10.2017 r.pdf

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110kV GPZ Hajduki-GPZ Tułowice na obszarze Gminy Tułowice oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.


PDFKarta informacyjna - zmiana planu zagospodarowania Tułowice - PLAN.pdf
PDFZmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice w rejonie cmentarzy zlokalizowanych we wsi Tułowice.pdf
PDFMPZP_cmentarz_Tułowice - rysunek.pdf


PDFKarta informacyjna - zmiana planu zagospodarowania Tułowice - PROGNOZA.pdf
PDFOpinia geotechniczna - ZC Tułowice.pdf
PDFPONS - TUŁOWICE ZC .pdf
PDFZałącznik nr 1.pdf
PDFZałącznik nr 2.pdf
PDFZałącznik nr 3.pdf
PDFZałącznik nr 4.pdf
 

Wersja XML

Urząd Miejski w Tułowicach
ul. Szkolna 1
49-130 Tułowice
tel. +48 77/4600 143
fax +48 77/4600 474
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7005270
w tym miesiącu: 66258
dzisiaj: 3572