Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt profilaktyczny „Rodzina na plus” - 01.05.2016 r. – 31.07.2016 r.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach w okresie od 01.05.2016 r. – 31.07.2016 r. po raz kolejny realizował projekt profilaktyczny pt. „Rodzina na plus”, którego celem było podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie uzależnień  i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

  Cele szczegółowe

  1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień i zjawiska przemocy.
  2. Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują.
  3. Promowanie zdrowego stylu życia bez alkoholu, narkotyków i przemocy.

Adresatami projektu były rodziny zagrożone zjawiskiem przemocy, a także  osoby  dotknięte  przemocą w rodzinie w tym:                             
- 24  dzieci
- 13 osób dorosłych

Projekt zakładał

Wzmocnienie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia i edukacji publicznej dotyczącej problematyki alkoholowej i narkotykowej oraz zjawiska przemocy w rodzinie zmierzającychw szczególności do ograniczenia skali używania środków psychoaktywnych i stosowania przemocy.

W ramach projektu odbyły się:

- zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla dorosłych,

- warsztaty autoprezentacji dla rodziców (spotkanie prowadzone przez: wizażystę, kosmetyczkę i fryzjera),

- zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci,

- wspólne zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i ich rodziców ( Dzień Dziecka– zajęcia prowadzone przez animatora, wyjazd do kina).

Środki na realizację projektu OPS w Tułowicach pozyskał z Urzędu Gminy Tułowice w ramach środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkotykowych.


Poniższe fotografie przedstawiają integracje dzieci poprzez ich wspólną zabawę
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Wspólne lody oraz zabawy na zjeżdżalni po seansie w kinie Helios
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

Wersja XML