Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 7 października 2016 r.


PDFZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 7 października 2016 r., znak WPN.600.115.2016.MSz.pdf


PDFZarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu.pdf


PDFZałącznik nr 1.pdf


PDFZałącznik nr 2.pdf


PDFUzasadnienie.pdf


Wersja XML