Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw

Zapraszamy do korzystania z elektronicznej platformy załatwiania spraw. Nasz urząd jest do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Załatw sprawę nie wychodząc z domu.
Wybierz metodę załatwienia sprawy:
Dostępne formularze spraw

 

Nazwa e-usługi na obywatel.gov.pl: 

Zintegrowany Informator Pacjenta
Uzyskaj odpis, wyciąg albo zaświadczenie z księgi wieczystej
Zgłoś lub cofnij zawieszenie dowodu osobistego dziecka lub innej osoby
Zgłoś zamiar wycinki drzew i krzewów lub uzyskaj na nią zezwolenie
Sprawdź historię pojazdu
Sprawdź, czy twój paszport jest gotowy
Uzyskaj Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
Załóż jednoosobową działalność gospodarczą
mDokumenty. Potwierdzaj tożsamość smartfonem
Uzyskaj Kartę Dużej Rodziny
Uzyskaj dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego
Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy
Zgłoś lub cofnij zawieszenie swojego dowodu osobistego
Sprawdź, czy dowód jest unieważniony
Zgłoś urodzenie dziecka
Skorzystaj z programu Rodzina 500+
Wpisz się do rejestru wyborców
Zgłoś utratę albo uszkodzenie swojego dowodu osobistego – unieważnij dowód
Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
Uzyskaj dowód osobisty
Sprawdź swoje punkty karne
Sprawdź swój pojazd
Skorzystaj z Internetowego Konta Pacjenta (IKP)
Uzyskaj wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków
Wersja XML