Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dane teleadresowe


Nazwa instytucji Urząd Miejski w Tułowicach
Adres pocztowy ul. Szkolna 1
49-130 Tułowice
Miejscowość Tułowice
Kontakt tel.: 77 460 01 43, 77 460 01 54, 77 460 04 72
fax: 77 460 04 74
Internet Strona www: www.tulowice.pl
E-mail: tulowice@tulowice.pl
NIP Urzędu Miejskiego w Tułowicach 754-21-70-251
NIP Gminy Tułowice 991-03-21-970
REGON Urzędu Miejskiego w Tułowicach 530559116
REGON Gminy Tułowice 531413308
Numer konta bankowego 10 8890 1079 0000 0129 2011 0048
Burmistrz Tułowic Andrzej Wesołowski
tel.: 77 460 01 43 wewn. 19
Sekretarz Gminy Wiesław Księski
tel.: 77 460 01 43 wewn. 17
Skarbnik Gminy Bogusława Krawczyk
tel.: 77 460 01 43 wewn. 25
Godziny pracy Urzędu poniedziałek: 8 00 - 17 00
wtorek-czwartek: 7 30 - 15 30
piątek: 7 30 - 14 30
 

Adres skrytki pocztowej Urzędu Gminy Tułowice
na ePUAP(elektroniczna platforma usług administracji publicznej):
 

/tulowice/skrytka

/tulowice/SkrytkaESP

Wersja XML