Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja XXX Rady Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 166.pdf

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Tułowice przedszkolach publicznych


PDFUchwała nr 165.pdf

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tułowice na lata 2017-2019


PDFUchwała nr 164.pdf

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków


PDFUchwała nr 163.pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 162.pdf

w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.


Wersja XML