Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

PDFUchwała Nr X/80/03 z dnia 23.10.03 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice.pdf

JPEGPlan zagospodarowania przestrzennego Gmina Tułowice.jpeg


  PDFUchwała nr VIII/49/07 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice we wsi Szydłów obejmującego tereny pod zabudowę mieszkaniową.pdf
JPEGZałącznik nr 1.jpeg
JPEGZałącznik nr 2.jpeg
 
  PDFUchwała nr VIII/50/07 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice we wsi Ligota Tułowicka.pdf
JPEGZałącznik nr 1.jpeg
PDFZałącznik nr 2.pdf
PDFZałącznik Nr 3.pdf
 
  PDFUchwała nr VIII/51/07 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice we wsi Tułowice obejmującego teren przemysłu i składów w rejonie projektowanej obwodnicy Tułowic.pdf
JPEGZałącznik nr 1.jpeg
Wersja XML