• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu Biuletynu Informacji Publicznej
Serwis www

Sprawozdania i opinie 2017


PDFUchwała RIO nr 387/2017 z dnia 25.09.2017 r.pdf

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku


PDFUchwała RIO nr 107/2017 z dnia 28.04.2017 r.pdf

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2016 r.


PDFUchwała RIO nr 675/2016 z dnia 19.01.2017 r.pdf

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Tułowice na 2017 r.


PDFUchwała RIO nr 413/2016 z dnia 13.12.2016 r.pdf

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tułowice na lata 2017-2020


PDFUchwała RIO nr 412/2016 z dnia 13.12.2016 r.pdf

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2017 r.


PDFUchwała RIO nr 411/2016 z dnia 13.12.2016 r.pdf

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwaly budżetowej Gminy Tułowice na 2017 r.


I kwartał:

PDFRb-27s.pdf

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-28NWS.pdf

sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego


PDFRb-N.pdf

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


II kwartał:

PDFRb-27s.pdf

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-28NWS.pdf

sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego


PDFRb-N.pdf

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


III kwartał:

PDFRb-27s.pdf

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-28s.pdf

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-30s.pdf

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb-N.pdf

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb-NDS.pdf

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb-Z.pdf

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


PDFRb-27ZZ.pdf

sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami


Województwo Opolskie:

PDFRb-50D.pdf

sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami


PDFRb-50W.pdf

sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami


PDFRb-ZN.pdf

kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych


Krajowe Biuro Wyborcze:

PDFRb-50D.pdf

sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami


PDFRb-50W.pdf

sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami


PDFRb-ZN.pdf

kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych


IV kwartał:

PDFRb 27S.pdf

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb 27ZZ.pdf

sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami


PDFRb 28S.pdf

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb 30S.pdf

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


PDFRb N.pdf

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


PDFRb NDS.pdf

o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb PDP.pdf

sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych


PDFRb ST.pdf

sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego


PDFRb UZ.pdf

roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych


PDFRb Z.pdf

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


Województwo Opolskie:

PDFRb 50D OUW.pdf

sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami


PDFRb 50W OUW.pdf

sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami


PDFRb ZN OUW.pdf

kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych


Krajowe Biuro Wyborcze:

PDFRb 50D KBW.pdf

sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami


PDFRb 50W KBW.pdf

sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami


PDFRb ZN KBW.pdf

kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych


 Urząd Miejski w Tułowicach
ul. Szkolna 1
49-130 Tułowice
tel. +48 77/4600 143
fax +48 77/4600 474
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 6698316
w tym miesiącu: 68087
dzisiaj: 571