Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty do pobrania


DOCXOferta realizacji zadania publicznego z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.docx


DOCXOferta realizacji zadania publicznego z art. 14 ust. 1A ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - regranting.docx


DOCOferta uproszczona realizacji zadania publicznego.doc


DOCXSprawozdanie regranting.docx


DOCXSprawozdanie z wykonania zadania pub. art. 18 ust. 4 ustawy.docx


DOCXUmowa o realizację zadania publicznego - regranting.docx


DOCXUmowa o realizację zadania publicznego z art. 16 ust. 1-6 ustawy.docx


DOCUproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.doc


Wersja XML