• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja XXXV Rady Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 191.pdf

w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania


PDFUchwała nr 190.pdf

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna


PDFUchwała nr 189.pdf

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów


PDFUchwała nr 188.pdf

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu


PDFUchwała nr 187.pdf

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na dofinansowanie zadania „remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1513 O w miejscowości Tułowice ul. 1 Maja


PDFUchwała nr 186.pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała nr 185.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r.


PDFUchwała nr 184.pdf

w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Tułowice jako elementu znaku towarowego spółki oraz udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy


PDFUchwała nr 183.pdf

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Tułowice na lata 2017 – 2020”


Wersja XML

Urząd Miejski w Tułowicach
ul. Szkolna 1
49-130 Tułowice
tel. +48 77/4600 143
fax +48 77/4600 474
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7005905
w tym miesiącu: 66893
dzisiaj: 572