Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja XXXVII Rady Gminy Tułowice - projekty


PDFUchwała nr 1 .pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała nr 2.pdf

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tułowice za 2016 r.


PDFUchwała nr 3.pdf

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2016 r.


PDFUchwała nr 4.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2017 r.


PDFUchwała nr 5.pdf

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy


Wersja XML