Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - informacje ogólne


ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
49-130 Tułowice
ul. Kościuszki 13
tel/fax: 77 46 00 114
e-mail:


STACJA UZDATNIANIA WODY
tel. 77 46 00 247
e-mail:


OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
tel. 77 46 00 249


Przekazanie informacji o stanach wodomierzy:
tel. 77 46 00 114
e-mail:


Zgłaszanie awarii sieci wod-kan (całodobowo)
tel. 77 46 00 249


Informacje ogólne:

Dyrektor zakładu:

mgr inż. Jacek Sulikowski

Główny księgowy:

mgr Danuta Lewandowska


Realizowane zadania:

1. Ujęcie, uzdatnianie, rozprowadzanie wody dla odbiorców oraz rozliczanie się z mieszkańcami Gminy Tułowice.
2. Eksploatacja oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci kanalizacyjnej, odbiór ścieków z terenu Gminy oraz rozliczanie się z mieszkańcami.
3. Utrzymanie higieny komunalnej, świadczenie usług w tym zakresie.
4. Pielęgnacja gminnych terenów zielonych.
5. Utrzymanie i naprawa dróg gminnych.
6. Administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym.
7. Prowadzenie Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy.
8. Prowadzenie prac remontowych sieci wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i remontowo-budowlanych.
9. Eksploatacja kotłowni osiedlowych, produkcja ciepła.


Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Cena za dostarczoną wodę za 1 m3 - 3,72 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej - 5,00 zł/mc

Wysokość cen za odprowadzone ścieki

Cena za odprowadzone ścieki za 1 m3 - 6,34 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej - 3,00 zł/mc