Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Publiczna Szkoła Podstawowa - informacje ogólne


PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W TUŁOWICACH
49-130 Tułowice
ul. Porcelanowa 21
tel:.774 600 133
www: http://www.gzstulowice.szkolnastrona.pl
e-mail:


Historia szkoły sięga 1963 roku, kiedy po raz pierwszy otworzyła swoje podwoje dla uczniów.  W ciągu prawie 50 lat działalności mury szkoły opuściło wielu uczniów, z których jesteśmy bardzo dumni.  Wielu z nich pracuje teraz u nas w szkole jako nauczyciele i cieszą się bardzo, że kiedyś uczęszczali do tej szkoły.

Gminny Zespół Szkół powstał w 2007 r. z połączenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i Publicznego Gimnazjum im. Prymasa Tysiąclecia

Gminny Zespół Szkół w Tułowicach wypracował swoją obrzędowość i tradycje, w tym szczególnie dotyczące patronów – Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia, które wplecione są w jego codzienność.

     Społeczność uczniowska szkoły podstawowej i gimnazjum liczy 412 uczniów zapisanych w 17 oddziałach. Funkcje kierownicze sprawują dyrektor szkoły i jego zastępca. Szkoła zatrudnia 42 nauczycieli, w tym pedagoga szkolnego, bibliotekarza oraz 9 pracowników administracji i obsługi. Szkoła jest nowoczesna, po modernizacji, posiada bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, w tym nowoczesną halę sportową, salę gimnastyczną, zespół boisk sportowych „ORLIK”.

     W szkole mieści się również biblioteka z czytelnią, świetlica, gabinet pielęgniarki, pedagoga szkolnego, nowoczesna jadalnia z zapleczem kuchennym. Szkoła ma estetyczny i ciekawy wystrój, co nie jest bez znaczenia dla przebywających w niej uczniów, nauczycieli, pracowników, jak i osób z zewnątrz. Na korytarzach znajdują się wystawy tematyczne odzwierciedlające życie szkoły oraz miejsca poświęcone Patronom. W szkole prowadzona jest współpraca międzynarodowa, co roku odbywają się wymiany międzynarodowe uczniów, między gminą Wendeburg w Niemczech i gminą Bela pod Pradziadem w Czechach.


KADRA ADMINISTRACYJNA:
 
Dyrektor Szkoły:
Justyna Paszkowska
 
Z-ca Dyrektora:
Barbara Radecka
 

Główny księgowy:
          Krystyna Szczepanik

Sekretarz szkoły:
         
Dagmara Suchodolska

Specjalista ds. finansowo-księgowych:
          Iwona Smolak


Szkolny doradca zawodowy:
        
mgr Kamila Martynowicz-Nosko

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 07:45 - 9:15
                    10:15 - 11:00
                    12:15 - 13:10
Wtorek:         12:30 - 13:10
Środa:           08:15 - 9:20
                    11:15 - 12:15
Czwartek       08:00 - 9:20
                    10:05 - 11:15
Piątek           10:30 - 12:15

Główne cele Szkolnego doradcy zawodowego:

- przygotowanie uczniów do podejmowania prawidłowych decyzji zawodowo - szkolnych
- współpraca z nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego
- aktywizowanie uczniów do poznawania różnych grup zawodowych
- inspirowanie uczniów do poznawanie ścieżek kształcenia ponadgimnazjalnego
- poznawanie przez młodzież "rynku pracy" w regionie i w Polsce
- określanie indywidualnej "kariery szkolno - zawodowej"
- aktywizowanie rodziców w proces wychowawczy dziecka do wyboru zawodu i szkoły.


Rzecznik praw ucznia:
          Irena Fąfrowicz 

Zadaniem Rzecznika jest przede wszystkim bronić praw uczniów i pomagać w tych wszystkich chwilach, gdzie te prawa nie są respektowane. Każdy z was może się do Rzecznika zgłosić ze sprawami, które wymagają pomocy i wsparcia. 

Godziny przyjęć:
Rzecznik Praw Ucznia przyjmuje od poniedziałku do piątku na każdej przewie w godzinach od 7:15 do 12:15


Wersja XML