Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja XXXIX Rady Gminy Tułowice - projekty


PDFUchwała nr 1.pdf

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków


PDFUchwała nr 2.pdf

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Społecznej


PDFUchwała nr 3.pdf

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 4.pdf

w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dzieciom w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Tułowice, wobec których Gmina Tułowice nie ma takiego obowiązku


PDFUchwała nr 5.pdf

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/137/13 Rady Gminy Tułowice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalania sieci publicznych przedszkoli na terenie Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 6.pdf

w sprawie zmiany nazwy ulic w miejscowości Tułowice


PDFUchwała nr 7.pdf

w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Tułowice


PDFUchwała nr 8.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r.


PDFUchwała nr 9.pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


Wersja XML