Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Decyzje Środowiskowe wydane na rok 2013


1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn” Budowa węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem do produkcji prefabrykatów betonowych.2. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn "Odbudowa i rozbudowa budynków mieszkalno-usłgowych i gospodarczych w Tułowicach Małych".3. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn "Przebudowa mostu na rzece ścinawie Niemodlińskiej w ciągu drogi leśnej w miejscowości Tułowice".4. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i adaptacja części byłego Zakładu Ceramiki w Tułowicach dla potrzeb uruchomienia produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych i wyrobów aluminiowych".5. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowa stawu rybnego w Ligocie Tułowickiej.6. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Gminie Tułowice.7. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia „ Przebudowa zastawki piętrzącej wodę przy punkcie czerpania wody na rowie Wytoka, oddz. 302k Leśnictwo Sosnówka” (działka ewidencyjna nr 201/1 i 200/1 , obręb Szydłów.8. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowa stawu rybnego karpiowego w Ligocie Tułowickiej.9. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 kW.10. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na
„Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 kW".11. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na  montażu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej.Wersja XML