Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian strony

 1. Zarzadzenie nr 279 z dnia 11.01.2022 r.
  Data modyfikacji: 17-01-2022 14:13
 2. Nabór na stanowisko podinspektora ds. obsługi rozliczeń i gospodarki odpadami komunalnymi
  Data modyfikacji: 14-01-2022 13:39
 3. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Tułowice w 2022 r. w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji
  Data modyfikacji: 12-01-2022 11:43
 4. Styczeń 2022 r. - nowe kwoty świadczeń
  Data modyfikacji: 11-01-2022 12:11
 5. Zmiana zasad regulowania składek KRUS dla rolników, którzy są płatnikami podatku od towaru i usług (VAT)
  Data modyfikacji: 11-01-2022 12:10
 6. Rehabilitacja styczeń 2022 r.
  Data modyfikacji: 11-01-2022 12:09
 7. Zarządzenie nr 278 z dnia 11.01.2022 r.
  Data modyfikacji: 11-01-2022 11:35
 8. Zarządzenie nr 277 z dnia 05.01.2022 r.
  Data modyfikacji: 11-01-2022 11:24
 9. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Zmianie sposobu użytkowania budynku produkcyjno-magazynowego obejmująca montaż trzech pieców odlewniczych metali nieżelaznych na działkach nr 135/56, 135/57, 135/59 obręb Tułowice wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej na terenie Zakładu Produkcji Odlewniczej "DOLMET" s.c. 49-130 Tułowice, ul. Przemysłowa 1"
  Data modyfikacji: 11-01-2022 07:47
 10. Zarządzenia 2018-2023
  Data modyfikacji: 11-01-2022 07:25
Wersja XML