Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian strony

 1. Zarządzenia 2018-2023
  Data modyfikacji: 30-09-2020 13:55
 2. Zaproszenie do składania ofert na „Zagospodarowanie zielenią stawu w Goszczowicach"
  Data modyfikacji: 30-09-2020 13:42
 3. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tułowice
  Data modyfikacji: 30-09-2020 13:39
 4. Zapytanie ofertowe 1/2020 na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 540 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Data modyfikacji: 30-09-2020 11:26
 5. Gminny Program Ochrony Środowiska
  Data modyfikacji: 29-09-2020 09:58
 6. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tułowice
  Data modyfikacji: 29-09-2020 08:33
 7. Sesja XXII Rady Miejskiej w Tułowicach
  Data modyfikacji: 28-09-2020 11:30
 8. Zarządzenie nr 169 z dnia 20.08.2020 r.
  Data modyfikacji: 25-09-2020 10:03
 9. Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej, dawnego dworca PKP w Tułowicach z przeznaczeniem na utworzenie muzeum ceramiki tułowickiej z zapleczem biurowym oraz wykonanie remontu pozostałej części budynku
  Data modyfikacji: 25-09-2020 10:01
 10. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2018-2023
  Data modyfikacji: 25-09-2020 08:35
Wersja XML