Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian strony

 1. Sesja XLII Rady Miejskiej w Tułowicach - projekty
  Data modyfikacji: 26-05-2022 14:11
 2. Postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1 MW każda o łącznej mocy do 15 MW, zlokalizowanych w miejscowości Tułowice wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą”
  Data modyfikacji: 26-05-2022 13:55
 3. XLII Sesja Rady Miejskiej w Tułowicach
  Data modyfikacji: 23-05-2022 10:55
 4. Ceramika Tułowicka po „KOLEI” – wyposażenie muzeum ceramiki w dawnym dworcu PKP w Tułowicach
  Data modyfikacji: 19-05-2022 13:23
 5. Zarządzenie nr 314 z dnia 19.05.2022 r.
  Data modyfikacji: 19-05-2022 12:25
 6. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu na cele produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych w Ligocie Tułowickiej
  Data modyfikacji: 19-05-2022 10:50
 7. Zarządzenie nr 313 z dnia 19.05.2022 r.
  Data modyfikacji: 19-05-2022 07:23
 8. Zarządzenie nr 312 z dnia 13.05.2022 r.
  Data modyfikacji: 18-05-2022 15:19
 9. Petycja z dnia 17.05.2022 r.
  Data modyfikacji: 17-05-2022 11:17
 10. Petycja z dnia 20.12.2020 r.
  Data modyfikacji: 17-05-2022 11:13
Wersja XML