Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych styczeń - lipiec 2018 rok


PDFHarmonogram zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych styczeń - lipiec 2018 rok - Zabudowa jednorodzinna.pdf


PDFHarmonogram zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych styczeń - lipiec 2018 rok - Zabudowa wielorodzinna.pdf


PDFHarmonogram zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych styczeń - lipiec 2018 rok - Goszczowice, Ligota Tułowicka, Skarbiszowice, Szydłów, Tułowice Małe.pdf


Wersja XML