Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zmiane ogłoszenia - odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tułowice


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 171480-2013 z dnia 2013-04-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tułowice
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Zamawiającego. 2. Usługa...
Termin składania ofert: 2013-05-14

Numer ogłoszenia: 70431 - 2013; data zamieszczenia: 09.05.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 171480 - 2013 data 29.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Tułowice, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, woj. opolskie, tel. 077 4600143, fax. 077 4600474.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


PDFWyjaśnienie treści SIWZ.pdf


Wersja XML