Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w Gminie Tułowice w 2018 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej


PDFProtokół 1/2018.pdf

z posiedzenia komisji powołanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Tułowice w 2018 r. z zakresu kultury fizycznej i sportu


PDFProtokół 2/2018.pdf

z posiedzenia komisji powołanej do oceny ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.


Wersja XML