Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja LI Rady Miejskiej w Tułowicach


PDFUchwała nr 268.pdf

w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Tułowice” i „Zasłużony dla Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 267.pdf

w sprawie przystąpienia Gminy Tułowice do stowarzyszenia Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna


PDFUchwała nr 266.pdf

w sprawie przystąpienia Gminy Tułowice do projektu pn. „Po-MOC ma MOC!” jako Partner Nr 2 Spółdzielni Socjalnej „Parasol” z siedzibą w Jędrzychowie


PDFUchwała nr 265.pdf

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tułowic za 2017 r.


PDFUchwała nr 264.pdf

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2017 r.


PDFUchwała nr 263.pdf

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów


PDFUchwała nr 262.pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała nr 261.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.


PDFUchwała nr 260.pdf

w sprawie rozpatrzenia skargi


Wersja XML