Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za 2017 r.


PDFAndrzej Wesołowski - Burmistrz Tułowic.pdf


PDFWiesław Księski - Sekretarz Gminy.pdf


PDFBożena Gąska - Skarbnik Gminy.pdf


PDFWiesława Gąska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.pdf


PDFBarbara Saga - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.pdf


PDFBogusława Proskórnicka - Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół.pdf


PDFJustyna Paszkowska - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej.pdf


PDFEwa Ziubrzycka-Bień - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf


PDFHelena Wojtasik - Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury.pdf


PDFKatarzyna Nowak-Lach - Dyrektor Przedszkola Publicznego.pdf


PDFJacek Sulikowski - Dyrektor Zakładu Gopodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.pdf


PDFWładysław Sikorski - Specjalista Pracy Socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej.pdf


Wersja XML