• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu Biuletynu Informacji Publicznej
Serwis www

Decyzje Środowiskowe wydane na rok 2019


1. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na"Zmianie sposobu użytkowania części hali produkcyjno-magazynowej na halę produkcyjną wyrobów z tworzyw sztucznych na terenie zakładu zlokalizowanego w Tułowicach Małych".


PDFWniosek 1/2019.pdf


PDFPostanowienie 1/2019 - obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (raport).pdf


PDFPostanowienie 1/2019 - zawieszenie postępowania.pdf


PDFRaport 1/2019.pdf


PDFZawiadomienie 1/2019 - zakończenie postępowania dowodowego.pdf


PDFDecyzja 1/2019.pdf


2. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1 MW każda o łącznej mocy do 15 MW, zlokalizowanych w miejscowości Tułowice wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą”.


PDFWniosek 2/2019.pdf


PDFPostanowienie 2/2019 - obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (raport).pdf


PDFPostanowienie 2/2019 - zawieszenie postępowania.pdf


PDFRaport 2/2019.pdf


PDFObwieszczenie 2/2019.pdf


3. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy części wsi Ligota Tułowicka w ciągu drogi powiatowej nr 1519 O DW 406 – Ligota Tułowicka – dojazd do Kopalni Odkrywkowej Surowców Drogowych”.


PDFWniosek 3/2019.pdf


PDFObwieszczenie 3/2019 - o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf


PDFObwieszczenie 3/2019 - obwieszczenie o zakończeniu postępowania.pdf


PDFDecyzja 3/2019.pdf


PDFObwieszczenie 3/2019 - obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdfUrząd Miejski w Tułowicach
ul. Szkolna 1
49-130 Tułowice
tel. +48 77/4600 143
fax +48 77/4600 474
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 6691776
w tym miesiącu: 61547
dzisiaj: 689