Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja z dnia 05.02.2019 r.


PDFInformacja z dnia 05.02.2019 r.pdf

dla użytkowników wieczystych gruntów będących własnością Gminy Tułowice (jst) zabudowanych na cele mieszkaniowe


Wersja XML