Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie finansowe 2018


Sprawozdania finansowe - jednostkowe (dotyczące Urzędu Miejskiego w Tułowicach):


PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf


PDFRachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).pdf


PDFInformacja dodatkowa.pdf


PDFBilans jednostki budżetowej.pdf


Sprawozdania finansowe - łączne:


PDFBilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.pdf


PDFBilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.pdf


PDFInformacja dodatkowa.pdf


PDFRachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).pdf


PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf


PDFZarządzenie nr 26 z dnia 25.03.2019 r.pdf

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2018 r.


Wersja XML