Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja VI Rady Miejskiej w Tułowicach


PDFUchwała nr 38.pdf

zmieniającej uchwałę Nr V/29/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej


PDFUchwała nr 37.pdf

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tułowice na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 36.pdf

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2019 roku


PDFUchwała nr 35.pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała nr 34.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2019 r.


Głosowania:

Głosowania - VI Sesja Rady Miejskiej w Tułowicach


Wersja XML