• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za 2018 r.


PDFWiesław Księski - Sekretarz Gminy.pdf


PDFBożena Gąska - Skarbnik Gminy.pdf


PDFWiesława Gąska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.pdf


PDFBarbara Saga - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.pdf


PDFBeata Miękoś - Kierownik Referatu Podatkowego.pdf


PDFEwa Ziubrzycka-Bień - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf


PDFHelena Wojtasik - Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury.pdf


PDFJacek Sulikowski - Dyrektor Zakładu Gopodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.pdf


PDFJustyna Paszkowska - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej.pdf


PDFMagdalena Kucińska - w zastępstwie Dyrektora Przedszkola Publicznego.pdf


PDFWładysław Sikorski - Specjalista Pracy Socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej.pdf


PDFWładysław Sikorski - Specjalista Pracy Socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej - zakończenie pracy.pdf


Wersja XML

Urząd Miejski w Tułowicach
ul. Szkolna 1
49-130 Tułowice
tel. +48 77/4600 143
fax +48 77/4600 474
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7005239
w tym miesiącu: 66227
dzisiaj: 3541