Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana planu zagospodarowania


PDFObwieszczenie Burmistrza Tułowic z dnia 17.07.2019 r.pdf

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Tułowice na terenie Gminy Tułowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego


PDFPrognoza oddziaływania na środowisko.pdf

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Tułowice na obszarze Gminy Tułowice


PDFZałącznik nr 1.pdf


PDFZałącznik nr 2.pdf


PDFArkusz 1.pdf


PDFArkusz 2.pdf


PDFArkusz 3.pdf


PDFArkusz 4.pdf


PDFArkusz 5.pdf


PDFProjekt uchwały.pdf

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ Tułowice na terenie Gminy Tułowice


Wersja XML