• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Decyzje Środowiskowe wydane na rok 2014


1. Postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na " Budowie elektrowni fotowoltaicznej  o mocy do 900 kW, linii SN wraz z kablami sterowania  i telekomunikacyjnymi  oraz niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi".



2. Postępowanie administracyjne o wydanie zgody na  realizację przedsięwzięcia pn: „ Zmiana  sposobu użytkowania budynku  produkcyjnio-socjalnego  na zakład  stolarski  z lakiernią , hurtownią oraz pokojami noclegowymi  wraz z ich przebudową".



3. Postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmującego przebudowę  mostu nad rzeką Ścinawa Niemodlińska  w ciągu drogi leśnej  nr 1 , oddział 1m, Leśnictwo Tułowice  w miejscowości Tułowice.



Wersja XML

Urząd Miejski w Tułowicach
ul. Szkolna 1
49-130 Tułowice
tel. +48 77/4600 143
fax +48 77/4600 474
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7005897
w tym miesiącu: 66885
dzisiaj: 564