Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE

 

                Wójt Gminy Tułowice zawiadamia, że zgodnie z obowiązującymi przepisami  Gmina Tułowice zawarła umowę  na świadczenie usługi  polegającej na:

 

1.odławianiu  bezdomnych zwierząt i  przekazywaniu do schroniska  z Przedsiębiorstwem Usług Produkcyjno-Handlowo-Wielobranżowych „GABI”, ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice oraz 

z Przedsiębiorstwem Komunalnym, Sp. z o.o. w Raciborzu, ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz.

2. wyłapywaniu rannych, chorych  lub podejrzanych o chorobę  zwierząt domowych
i wolno żyjących  oraz zapewnieniu im opieki weterynaryjnej  z lekarzem weterynarii  prowadzącym gabinet weterynaryjny  pod nazwą „Stan-Vet”  z siedzibą w Niemodlinie  przy ulicy Opolskiej 4, 49-100 Niemodlin.

3. zbiórce, transporcie i utylizacji padliny niewiadomego pochodzenia   z terenu gminy z  firmą  Sonac Osetnica  Sp. z o.o.  Osetnica 1c, 59-225 Chojnów, Oddział w Bycinie, ul. Leśna 3, 44-120 Pyskowice.

               W związku z powyższym wszelkie informacje dotyczące zwierząt  bezdomnych oraz  przypadki  zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych, zwierząt padłych  oraz zwierząt wałęsających się  na   drogach gminnych oraz  na terenach stanowiących własność Gminy Tułowice należy zgłaszać w Urzędzie Gminy w Tułowicach, ul. Szkolna 1, pokój nr 3  lub telefonicznie  pod numer  77 4600143.

                                                                                                         

                                                                                                          Wójt Gminy Tułowice

                Wiesław Plewa


Wersja XML