Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja XI Rady Miejskiej w Tułowicach - projekty


PDFUchwała nr 1.pdf

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


PDFUchwała nr 2.pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Goszczowice


PDFUchwała nr 3.pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ligota Tułowicka


PDFUchwała nr 4.pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skarbiszowice


PDFUchwała nr 5.pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szydłów


PDFUchwała nr 6.pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tułowice Małe


PDFUchwała nr 7.pdf

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w ramach gminnego programu osłonowego Gminy Tułowice "Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania


PDFUchwała nr 8.pdf

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ Tułowice na terenie gminy Tułowice


PDFUchwała nr 9.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2019 r.


PDFUchwała nr 10.pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


Wersja XML