Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja XIII Rady Miejskiej w Tułowicach - projekty


PDFUchwała nr 1.pdf

w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Tułowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r”.


PDFUchwała nr 2.pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała nr 3.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2019 r.


Wersja XML