Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja XIV Rady Miejskiej w Tułowicach - projekty


PDFUchwała nr 1.pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała nr 2.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2019 r.


PDFUchwała nr 3.pdf

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Prymasa Tysiąclecia w Tułowicach


PDFUchwała nr 4.pdf

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy


PDFUchwała nr 5.pdf

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tułowice na lata 2020 – 2022


PDFUchwała nr 6.pdf

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych


PDFUchwała nr 7.pdf

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2020 rok


Wersja XML