Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja XV Rady Miejskiej w Tułowicach - projekty


PDFUchwała nr 1.pdf

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2020 rok


PDFUchwała nr 2.pdf

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała nr 3.pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała nr 4.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2019 r.


PDFUchwała nr 5.pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany formy działania zakładu budżetowego i uchwalenia statutu samorządowego zakładu budżetowego


PDFUchwała nr 6.pdf

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych


PDFUchwała nr 7.pdf

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej


PDFUchwała nr 8.pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania


Wersja XML