Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Decyzje Środowiskowe wydane na rok 2020


1. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania części istniejącego obiektu budowlanego na zakład lakierniczy”.


PDFWniosek 1/2020.pdf


PDFObwieszczenie 1/2020 - wszęcie postępowania administracyjnego.pdf


PDFObwieszczenie 1/2020 - obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.pdf


PDFObwieszczenie 1/2020 - zawieszenie postępowania.pdf


2. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie płyty fundamentowej pod zbiornik ciekłego azotu na działce Nr 130/54, obręb Tułowice, gmina Tułowice – miasto, przy ul. Porcelitowej 4 ”.


PDFWniosek 2/2020.pdf


PDFObwieszczenie 2/2020 - wszęcie postępowania administracyjnego.pdf


PDFObwieszczenie 2/2020 - obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.pdf


PDFObwieszczenie 2/2020 - zawieszenie postępowania.pdf


PDFObwieszczenie 2/2020 - podjęcie zawieszonego postępowania.pdf


PDFObwieszczenie 2/1/2020 - obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.pdf


PDFObwieszczenie 2/1/2020 - raport.pdf


PDFObwieszczenie 2/2020 - zakończenie postępowania.pdf


PDFDecyzja 2/2020.pdf


3. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie budynku produkcyjno-magazynowego o charakterze odlewni metali niezależnych w Zakładzie Produkcji Odlewniczej "DOLMET" s.c. 49-130 Tułowice, ul. Przemysłowa 1".


PDFWniosek 3/2020.pdf


PDFObwieszczenie 3/2020 - wszczęcie postępowania administracyjnego.pdf


PDFObwieszczenie 3/2020 - zmiana terminu.pdf


PDFObwieszczenie 3/2020 - zmiana terminu z dnia 17.08.2020 r.pdf


PDFObwieszczenie 3/2020 - postanowienie stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (raport).pdf


PDFObwieszczenie 3/2020- zawieszenie postępowania.pdf


PDFObwieszczenie 3/2020 - raport.pdf


PDFPostanowienie 3/2020 - postanowienie o podjęciu postępowania.pdf


PDFObwieszczenie 3/2020 - obwieszczenie o podjęciu postępowania.pdf


PDFObwieszczenie 3/2020 - obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym.pdf


PDFObwieszczenie 3/2020- obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego.pdf


PDFObwieszczenie 3/2020 - obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf


PDFObwieszczenie 3/2020 - obwieszczenie o wydaniu odwołania.pdf


PDFZawiadomienie 3/2020 - przedłużenie terminu rozpatrzenia sprawy do 31.08.2021 r.pdf


PDFZawiadomienie 3/2020 - możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag.pdf


Wersja XML