• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe wzory deklaracji - odpady komunalne


PDFDeklaracja DO-1 ZAMIESZKAŁE.pdf

PDFDeklaracja DO-2 NIEZAMIESZKAŁE.pdf

Uchwała Rady Gminy Tułowice określająca nowe stawki opłaty za odpady komunalne:

PDFUchwała nr 209 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.pdf


Wersja XML

Urząd Miejski w Tułowicach
ul. Szkolna 1
49-130 Tułowice
tel. +48 77/4600 143
fax +48 77/4600 474
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7083360
w tym miesiącu: 38417
dzisiaj: 640

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1