Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie finansowe 2021


Sprawozdania finansowe - jednostkowe (dotyczące Urzędu Miejskiego w Tułowicach):


PDFBilans jednostki budżetowej.pdf


PDFRachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).pdf


PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf


PDFInformacja dodatkowa - jednostkowa.pdf


Sprawozdania finansowe - łączne:


PDFBilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.pdf


PDFBilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.pdf


PDFRachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).pdf


PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf


PDFInformacja dodatkowa - łączna.pdf


PDFZarządzenie nr 302 z dnia 29.04.2022 r.pdf

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2021 r.


Wersja XML