Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie nr III - Zagospodarowanie wielofunkcyjnego obiektu sportowego - wykonanie mini boiska do koszykówki w Ligocie Tułowickiej


PDFZaproszenie do złożenia oferty.pdf


ODTZałącznik nr 1,2 - oferta i wykaz robót budowlanych.odt


PDFZałącznik nr 3 - projektowane postanowienia umowy.pdf


PDFZałącznik nr 4 - opis projektu.pdf


PDFZałącznik nr 5 - projekt boiska.pdf


PDFZałącznik nr 6 - przedmiar.pdf


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf


PDFInformacja o wyborze oferty.pdf


Wersja XML