Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na stanowisko opiekuna dziennego w Ośrodku Pomocy Społecznej - etap II


Zmiana do ogłoszonego konkursu na opiekuna dziennego !

Zmienia się termin składania ofert z dnia 20 października 2014 na dzień 24 października 2014r. do godziny 14.00.

   

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

    Urszula Kosińska- Bardon

Tułowice 03.10.2014r. 


PDFKonkurs na opiekuna dziennego w Ośrodku Pomocy Społecznej.pdf


PDFFormularz zgłoszeniowy.pdf


PDFOświadczenie do oferty realizacji zadania publicznego, którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Tułowice - załącznik nr 2.pdf


PDFOświadczenie do oferty realizacji zadania publicznego, którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Tułowice - załącznik nr 4.pdf


PDFOświadczenie do oferty realizacji zadania publicznego, którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Tułowice - załącznik nr 9.pdf

Wersja XML