Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin organizacyjny jednostki samorządu terytorialnego


PDFRegulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Tułowice.pdf


PDFZałącznik nr 1 - Schemat Organizacyjny Urzędu.pdf


PDFZałącznik nr 2 - Kontrola wewnętrzna.pdf


PDFZałącznik nr 3 - Tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków.pdf


Wersja XML