Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja VI Rady Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 26.pdf

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX18413 Rady Gminy Tułowice z dnia 24 października 2013


PDFUchwała nr 25.pdf

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2015 r.


PDFUchwała nr 24.pdf

w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw współorganizacji obchodów Dni Tułowic w dniach 16 – 17 maja 2015 r.


PDFUchwała nr 23.pdf

w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


PDFUchwała nr 22.pdf

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2015 roku


PDFUchwała nr 21.pdf

zmieniająca uchwałę Nr XIV9912 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie diet dla Radnych Gminy Tułowice oraz sołtysów


PDFUchwała nr 20.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2015 r.


PDFUchwała nr 19.pdf

w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Wersja XML