Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja IX Rady Gminy Tułowice - projekty


PDFUchwała nr 1 z Sesji IX.pdf

w sprawie zmiany uchwały Nr V/17/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków


PDFUchwała nr 2 z Sesji IX.pdf

w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach


PDFUchwała nr 3 z Sesji IX.pdf

w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 4 z Sesji IX.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2015 r.


Wersja XML