Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja X Rady Gminy Tułowice - projekty


PDFUchwała nr 1 z Sesji X.pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 2 z Sesji X.pdf

w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania i pozbawiania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Tułowice” i „Zasłużony dla Gminy Tułowice”


PDFUchwała nr 3 z Sesji X.pdf

w sprawie zmiany Uchwały nr IX/41/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach


PDFUchwała nr 4 z Sesji X.pdf

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników


PDFUchwała nr 5 z Sesji X.pdf

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów


PDFUchwała nr 6 z Sesji X.pdf

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi opolskiemu na dofinansowanie zadania pn. Remont chodnika w ciągu ul.Opolskiej w Tułowicach–droga powiatowa nr 1513 O Skarbiszowice-Tułowice


PDFUchwała nr 7 z Sesji X.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2015 r.


Wersja XML