Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekultywacja 2015


1. Wniosek o opinię w sprawie wydania decyzji ustalającej leśno-wodny kierunek rekultywacji i zagospodarowania dla terenów poeksploatacyjnych złoża bazaltu „Rutki” w Ligocie Tułowickiej, gmina Tułowice, powiat opolski, województwo opolskie na gruntach obejmujących działki 390/1, 390/3, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399/2, 399/3, 401, 402, 403, 405, 406, 407, 411, 412/1, 415/1, 415/2, 415/4, 415/5, 317, 477, 479, 480 z k.m. 2 o powierzchni 13,07 ha”Wersja XML