Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja XI Rady Gminy Tułowice - projekty


PDFUchwała nr 1.pdf

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków


PDFUchwała nr 2.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2015 r.


PDFUchwała nr 3.pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 4.pdf

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tułowice na lata 2013-2032


Wersja XML