• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja XI Rady Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 53.pdf

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tułowice na lata 2013-2032


PDFUchwała nr 52.pdf

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków


PDFUchwała nr 51.pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 50.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2015 r.

Wersja XML

Urząd Miejski w Tułowicach
ul. Szkolna 1
49-130 Tułowice
tel. +48 77/4600 143
fax +48 77/4600 474
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7005925
w tym miesiącu: 66913
dzisiaj: 592