Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja XIII Rady Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 62.pdf

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta


PDFUchwała nr 61.pdf

zmieniająca Uchwałę Nr III/9/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.


PDFUchwała nr 60.pdf

w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania i pozbawiania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Tułowice” i „Zasłużony dla Gminy Tułowice”


PDFUchwała nr 59.pdf

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w Urzędzie Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 58.pdf

w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych


PDFUchwała nr 57.pdf

w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 56.pdf

w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Tułowice dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych


PDFUchwała nr 55.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2015 r.

Wersja XML