Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja XVI Rady Gminy Tułowice - projekty


PDFUchwała nr 1.pdf

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała nr 2.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2015 r.


PDFUchwała nr 3.pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 4.pdf

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach


PDFUchwała nr 5.pdf

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Tułowice


PDFUchwała nr 6.pdf

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/100/08 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zmienionej Uchwałą Nr VI/33/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 maja 2011 r.


PDFUchwała nr 7.pdf

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2016 rok


PDFUchwała nr 8.pdf

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2016 rok


Wersja XML